«Χωρίς αμφιβολία το ROM θα γίνει κλασσικό !»

Jonathan Larcher, curator of the Cinémathèque française’s avant-garde film series, (EHESS/CRAL):

«Χωρίς αμφιβολία το ROM θα γίνει κλασσικό !»